نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کودهای شیمیایی  عامل شیوع بسیاری از بیماری‌ها در حوزه سلامت است،گفت: دولت جور کاهش راندمان تولید محصولات ارگانیک کشاورزان را بکشد تا کشاورز ترغیب به کشت ارگانیک شود.
 به گزارش گیلان شهر محمد صادق حسنی جوریابی ملت درباره وضعیت تولید محصولات ارگانیک در کشور،گفت: برای افزایش سرانه  سلامت بهداشت  و درمان جامعه الزامی است که تولید محصولات ارگانیک  در  جایگاه ویژه ای ارتقا یابد تا بتوان از شیوع  بیماری های مختلف  در  حوزه سلامت  جلوگیری کرد.

افزایش تولید محصولات ارگانیک نیازمند حمایت های اقتصادی دولت

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  افزایش تولید محصولات ارگانیک نیازمند حمایت های اقتصادی دولت است تصریح کرد: دولت جور کاهش تولید محصولات ارگانیک کشاورزان بکشد تا کشاورزان به جای افزایش تولید محصولات ارگانیک به سمت دیگر کشت ها در صنعت کشاورزی سوق پیدا نکند.

وی ادامه داد:  وزارت  کشاورزی  برای پاسداری  از سلامت مردم  از تولید محصولات نامرغوب در حوزه کشاورزی  جلوگیری کند بنابراین درسال ۹۸ الزامی است که دولت ورود قاطع به تولید محصولات کشاورزی وارگانیک  داشته باشد.

کودهای شیمیایی  عامل شیوع بسیاری  از بیماری‌ها

 عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس بابیان  اینکه  شیوع بیماری های  متنوع در کشور از  عدم  رعایت میزان استاندارد سموم وکودهای شیمیایی  منشاء می گیرد، گفت: راندمان پایین تولید  محصولات ارگانیک  انگیزه کشاورزان  رابرای ماندگاری در  چرخه تولید  را کاهش می دهد.

پایان پیام

  • منبع خبر : خانه ملت