ایرانیان در کنار هوش و امپراطوری چند هزار ساله خود در بین جوامع جهانی به برخی بی اخلاقی‌ها اعم از نفاق، ریاکاری و دروغ شهرت دارند.

به گزارش گیلان شهر :فیاض زاهد عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد در ادامه این نشست اظهار کرد: ایرانیان در کنار هوش و امپراطوری چند هزار ساله خود در بین جوامع جهانی به برخی بی اخلاقی‌ها اعم از نفاق، ریاکاری و دروغ شهرت دارند. کلیک(تصویری چهل و ششمین نشست تخصصی توسعه)

فیاض با بیان اینکه ایرانیان زمانی که توانایی خروج از فشار حاکم بر ساختار کشور وجود ندارد دچار صفت اخلاقی منفی می‌شوند، افزود: متأسفانه بروز برخی بی اخلاقی‌ها سبب شده که از توسعه و پیشرفت عقب بمانیم.

زاهد وجود برخی افراط و تفریط‌ها را از مشکلات جامعه عنوان و تصریح کرد: باید نیروی انسانی را با حمایت و تقویت به سرمایه انسانی تبدیل کنیم. نباید امور به گونه‌ای باشد که هر فردی مسئولیتی قبول می‌کند تمام امور را از نوع شروع کند.

وی با تاکید بر اینکه عادت کرده ایم به همه چیز به چشم عنصر تخریب و سیاسی نگاه می‌کنیم، گفت: باید از تجربیات و میراث مانده از گذشته استفاده کرده و نقاط منفی و ضعف موجود در جامعه را حذف و نقاط قوت را تقویت کنیم.