شجره نامه اردک بومی گیلان برای نخستین بار در کشور ثبت شد.

به گزارش گیلان شهر ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: پس از تلاشهای مرکز پشتیبانی و اصلاح نژاد اردک بومی شهرستان فومن، شجره نامه اردک بومی گیلان اردیبهشت امسال ثبت شد.


ثبت شجره نامه اردک بومی گیلان

علی درجانی افزود: حفظ ذخایر ژنتیکی اردک بومی و افزایش ظرفیت تولید تخم اردک‌های بومی از اهداف برنامه‌های مرکز پشتیبانی و اصلاح نژاد اردک بومی فومن است.
وی با بیان اینکه اردک‌های غیربومی سالانه ۴۰تا۵۰ تخم می‌گذارند گفت: اردک‌های بومی اصلاح شده سالانه بین ۱۰۰تا۱۵۰ تخم می گذارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ثبت شجره نامه اردک بومی موجب می شود با انتخاب یک نام تجاری برای اردک بومی گیلان این اردک را به عنوان یک نژاد تخم‌گذار و گوشتی در عرصه بین المللی معرفی کرد.
درجانی افزود: پس از ثبت شجرنامه اردک بومی گیلان جوجه اردک‌های تولیدی بین کشاورزان گیلانی توزیع و موجب درآمدزایی بیشتر کشاورزان می شود.