شهروندان به شما اعتماد کردند که در شورا بمانید نه در میانه راه برگردید و عهد بشکنید. شهروندان انتظار دارند کارهای ناتمام انجام شود. مسئولیت انتخاب شهردار جدید را بپذیرید و تا پایان راه ایشان را همراهی کنید


گیلان شهر :تصور بر اینست اکنون زمان فروش محصول(ایده ها و رویکردها) در مرکز استان است. چرخه هوشیاری، تامل و آزمایش آنان را به روایت خود در بازار سیاسی به یک برند تبدیل کرده است. به این باور رسیده اند که دارای سابقه و ارتباطات و تعاملات گسترده و دارای حامیان سرسخت هستند. پس اکنون زمان ورود به انتخابات بزرگی است. چند دوره عضو شورا و رئیس شورا و اکنون که در قلب پارلمان شهری شهریاری می کنند. آنان را متقاعد کرده است تا عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی را آوردگاه آینده خود سازند. آنان هیچ وقت نگران نبوده اند شهر شهردار ندارد، چون بی شهردار نگه داشتن کلان شهر رشت پس از یک سال، سیاست می خواهد، کیاست می خواهد که این عزیزان دارند.ما دیدیم رای اکثریت هم جایگاهی ندارد چون از درون به باورمندی نرسیدند چه امید برای تایید و صدور حکم از بیرون، اکنون در منطقه داغ و جایگاه ویژه شورای شهر بازاریابی سیاسی خو را آغاز کرده اند. شهروندان به شما اعتماد کردند که در شورا بمانید نه در میانه راه برگردید و عهد بشکنید. شهروندان انتظار دارند کارهای ناتمام انجام شود. مسئولیت انتخاب شهردار جدید را بپذیرید و تا پایان راه ایشان را همراهی کنید فروش محصول خود را به تعویق بیاندازید، این گونه داد و سدد جز زیان و خسران و افول برندتان رهاوردی ندارد. فرصت ها بسیار است اکنون زمان فرصت سازی در آوردگاه دیگر نیست، شهر به شما نیاز دارد با شهروندان بمانید و به شعار خود وفادار باشید مردم به برندی که نتواند مطالبات و نیازهای آنان را پاسخ دهد کنار خواهند گذاشت و دیگر برایشان جذاب نخواهد بود. به احترام رشتوندان عزیز و به احترام اعتمادشان و صبوری شان همه اعضای شورای اسلامی کلان شهر رشت باید رسالت و مسئولیت خطیر و نقش اساسی خود را برای توسعه هر چه بیشتر رشت زیبا ایفا نمایند.