قیمت گاز CNG از امشب 9 و نیم درصد افزایش می یابد.

به گزارش گیلان شهر ؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان گفت: بر اساس ابلاغ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیلان از ساعت ۲۴امشب گاز CNG در جایگاه های عرضه سوخت با ۹ و نیم درصد افزایش به قیمت هر کیلو گرم ۶ هزار و ۵۶۸ ریال عرضه می شود.

علی اصغر عباسی افزود : این افزایش قیمت براساس مصوبه هیات وزیران و با هدف تأمین منابع مالی اجرای الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه گاز CNG و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی فشرده CNGاعمال می شود.