این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کل جریانات ورودی به مخازن سدهای کشور بیش از ۵۲ میلیارد مترمکعب بوده که ۳ و نیم برابر سال گذشته بوده و بیش از ۲۵۰ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: ۳۸ درصد ورود آب به سدهای کشور (معادل ۲۰ میلیارد مترمکعب ) مربوط به بیست روز اول فروردین ماه بوده است.وی ادامه داد: با توجه به گستردگی بارش های مناسبت سال جاری و حجم زیاد جریان های سطحی، ۴۴ پهنه از تالاب های مهم کشور که در اثر خشکسالی مستمر سال های اخیر دچار مشکلات جدی شده بودند، بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد آبگیری کرده و از آب پر شده اند.