فرهام زاهد افزود: این طرح ربطی به کشتن آدم ها ندارد که می گویند توجهی به زندگی آدم ها نمی شود. ما شرایطی فراهم کردیم که با تایید اداره ارشاد، هنرمندانی که تمکن مالی ندارند، خانواده های ایشان در هزینه های کفن و دفن دچار مشکل نگردند.

وی جایگاه هنرمندان و فرهیختگان را والا دانست و تاکید کرد: اگر هنرمندی باعث شده رشت محل بهتری برای زندگی باشد، وظیفه ماست به آنها رسیدگی کنیم. در تازه آباد قطعه هنرمندان ایجاد کرده ایم و این کمترین کمک به خانواده هنرمندان است.

زاهد افزود: آنچه قانون برای کمک به ما اجازه می دهد در این حد است و وظیفه ماست که به این قشر کمک نماییم.

عضو شورا در بخشی از جلسه با نمایش فیلم کوتاهی از زندگی خانواده ای که در آتش به طور کامل سوخته است، خواستار کمک مالی به خانواده آسیب دیده گردید.

وی افزود: شورای شهر سالانه کمک قابل توجهی به افراد و موسسات می نماید. زندگی این شهروند که مستاجر هم بوده، بطور کامل نابود شده است. تقاضا دارم با کمک ۱۰ میلیون تومانی به این خانواده موافقت شود.

زاهد همچنین به وضعیت نامناسب شهر در نوروز سال گذشته و نصب چادرهای مسافران بی هیچ ضابطه ای اشاره نمود و گفت: سال گذشته بنده از این وضعیت انتقاد کردم. خوشبختانه امسال با تدابیر مدیریت شهری بویژه معاونت خدمات شهری، سازمان سیما و منظر و سد معبر، شاهد چادر زنی مسافران در شهر نبودیم و جا دارد در این زمینه تقدیر و تشکر کنم.