گلهای داماش گیلان را علی آل کثیر و محمد رستمی در دقایق ۶١ و ۶۵ به ثمر رساندند.