۳۱ فروردین ۹۸ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان اعلام شد.

به گزارش گیلان شهر  مدیر کل امور مالیاتی استان امروز گفت: با توجه به دستور العمل سازمان امور مالیاتی، مودیان می‌توانند اظهارنامه‌های خود را در خصوص مالیات بر ارزش افزوده تا پایان فروردین امسال در سامانه www.evat.ir ارائه کنند.

جواد انوری افزود: آن دسته از مودیان که در این مدت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۷ خود را در این سامانه ثبت نکنند جریمه خواهند شد.