به گزارش گیلان شهر ، اسماعیل نورصالحی اظهار کرد: هلیا خوش نهاد تکواندوکار ۱۳ ساله اهل رشت ۱۹ فروردین امسال بر اثر ایست قلبی به کما رفت و دچار مرگ مغزی شد. وی افزود: با رضایت خانواده وی، کلیه‌ها و کبد این دختر به سه بیمار نیازمند اهدا شد. نورصالحی با بیان اینکه این اعضا در بیمارستان رازی رشت به […]

به گزارش گیلان شهر ، اسماعیل نورصالحی اظهار کرد: هلیا خوش نهاد تکواندوکار ۱۳ ساله اهل رشت ۱۹ فروردین امسال بر اثر ایست قلبی به کما رفت و دچار مرگ مغزی شد.

وی افزود: با رضایت خانواده وی، کلیه‌ها و کبد این دختر به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

نورصالحی با بیان اینکه این اعضا در بیمارستان رازی رشت به بیماران نیازمند پیوند زده شد، گفت: از سه سال گذشته تاکنون ۱۱ پیوند کبد در این بیمارستان انجام شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه این دومین اهدای عضو در سال ۹۸ است، افزود: پیش از این نیز اعضای بدن یک جوان ۳۸ ساله رودباری نیز به بیماران نیازمند اهدا شد.

نورصالحی گفت: تاکنون اعضای بدن بیش از ۱۴۰ بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند اهدا شده است.