مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از کشاورزان خواست هر چه زودتر کود شیمایی مورد نیاز زمین هایشان را بگیرند.

به گزارش  گیلان شهر مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان امروز اعلام کرد : در فصل زراعی کنونی۸۰ هزار تن کود شیمیایی بین شالیکاران ، چایکاران ، باغداران ، گندم کاران و پرورش دهندگان ماهی توزیع خواهد شد.

صالح محمدی افزود : تاکنون ۱۲ هزار تن کود شیمایی در گیلان توزیع شده است.
وی تاکید کرد : کشاورزان هر چه زودتر کود شیمایی مورد نیاز زمین هایشان را از ۱۳۷ مرکز و کارگزاری رسمی توزیع این محصول خریداری کنند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان گفت : هر کیسه ۵۰ کیلو گرمی کود اوره ۳۸ هزار و۵۰۰ تومان ، سوپر فسفات تربیل ۵۵ هزار تومان ، کلرورپتاسیم ۴۰ هزار تومان ، دی فسفات آمونیم ۱۴۰ هزار تومان و هر کیسه ۲۵ کیلویی گرمی کود میکروبی فسفاته ۳۰ هزار و۵۰۰ تومان است.
صالح محمدی با اشاره به اینکه کشاورزان حتما به نشان استاندارد روی کیسه های کود شیمیایی توجه داشته باشند گفت : کشاورزان در صورت مشاهده تخلف با سامانه تلفنی ۱۵۵۹ تماس بگیرند.
گیلان حدود ۴۰۰ هزار هکتار اراضی باغی و زراعی دارد.