به گزارش گیلان شهر ، مرکز گیلان معاون بهداری نیروی انتظامی استان  امروز گفت : اعضای امیر محمدی جوان ۲۱ ساله اهل کوچصفهان امروز در بیمارستان رازی رشت به نیازمندان پیوند اهداء شد. سرهنگ محمد صراط  فشخام افزود: کبد این سرباز گیلانی که فقط ۴ ماه از خدمت مقدس سربازیش مانده بود برای پیوند به بیمارستان […]

به گزارش گیلان شهر ، مرکز گیلان معاون بهداری نیروی انتظامی استان  امروز گفت : اعضای امیر محمدی جوان ۲۱ ساله اهل کوچصفهان امروز در بیمارستان رازی رشت به نیازمندان پیوند اهداء شد.

سرهنگ محمد صراط  فشخام افزود: کبد این سرباز گیلانی که فقط ۴ ماه از خدمت مقدس سربازیش مانده بود برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد و ۲ کلیه ، دریچه های قلب و نسوج  وی هم در بیمارستان های گیلان به بیماران نیازمند پیوند زده می شود.
وی گفت : سرباز کوچصفهانی  ۱۸ آذر  در تصادف رانندگی مرگ مغزی شد.
امسال اعضای ۱۷ نفر در گیلان اهداء شد.