به گزارش گیلان شهر  ، مرکز گیلان مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: کبد و ۲ کلیه محمد غلامی  شهروند ۵۸ ساله اهل رشت در بیمارستان رازی رشت اهداء و به ۳ بیمار نیازمند پیوند زده شد. دکتر حسین زاده افزود: نسوج دیگر وی نظیر دریچه های قلب ، استخوان و تاندون برای […]

به گزارش گیلان شهر  ، مرکز گیلان مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: کبد و ۲ کلیه محمد غلامی  شهروند ۵۸ ساله اهل رشت در بیمارستان رازی رشت اهداء و به ۳ بیمار نیازمند پیوند زده شد.
دکتر حسین زاده افزود: نسوج دیگر وی نظیر دریچه های قلب ، استخوان و تاندون برای پیوند به دیگر بیمارستان های کشور فرستاده شد.
وی اضافه کرد: محمد غلامی ۸ آذر دچار عارضه خونریزی مغزی شد.
از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۱۵ نفر در گیلان اهداء شد.