برگزاری رونمایی و فروش کتاب ارزنده ارغنون با حضور نویسنده رمان (خانم نسیم مقراضی )

گیلان شهر :وعده دیدار ما :چهارشنبه ۳۰ ابان ماه
پنج شنبه ۱ اذر ماه
ساعت:۱۷تا۲۰ عصر
مکان :محل دائمی نمایشگاه های استان گیلان ،غرفه انتشارات جنگل جاودانه ،کد:۸۴

به گزارش گیلان شهر :نویسنده کتاب ارغنون خانم نسیم مقراضی گفت:
حدود ده سال پیش بود که به کاشان سفر کردم و محو اصالت معماری و محاسبات بی نظیر و تناسبات طرب انگیز تزییناتِ بناهای این شهر که با اصالت ۷ هزار ساله اش فخر ایران است شدم.
از خانه عباسیان که بازدید میکردیم ، کارمند شریف آن مجموعه وقت گذاشتن و جای جای بنا را با کاربریش برای ما شرح دادن . هر چه که ایشان بیشتر به زوایای معنایی و پنهان خانه از منظر دیگران اشاره میکردند ، حس تصورات و رویا پردازی مرا بیشتر و بیشتر به فوران تشویق میکرد . و این شد که برای لحظاتی گوشه دنجی از خانه به نظاره نشستمو قالب داستانی با این پرسش که آدمهای این خونه چطوری زندگی میکردند؟ در ذهن من شکل گرفت .
بلند شدم و با دیدگاهی نو دوباره خانه رو برانداز کردم .لبه حوضچه ی حوضخانه نشستم و از تصور ذهنی شمعدانی ها و انعکاس نور مهتاب و ستارگان در شبهای کویری و آفتاب رخشان دم ظهر و درخشش آن بر سقف اون فضا مسخ و مسحور شدم
با پنجدری و سه دری های ارسی و شیشه های رنگی و ملونش و تغییر رنگ نگاهم از پشت آن ،کلی خاطره ی رنگی ساختم. از راهروها و شارعش رد شدم و از دیدن بازی آفتاب با اضلاع و در و دیوار و آن فضا ، سایه وار حسسایه وار حس یگانگی کردم با خشت خشت خانه و از تصور اینکه نظاره طلوع و غروب ها و تماشای ستاره ها در پشت بام این خانه ، چه لذت وافری میتواند داشته باشد از خود بی خود شدم
و این شد که کاشان و فضای مشحون از هنر و دلباختگی اش ، بستر و بن مایه رمان ارغنون شد .
کاشانی که با آتشکده اش پیوند نور و معنا و فرهنگ را فریاد میزند و تقارن هنر و زندگی مردمان این دیار را میتوان در هر گوشه ای از این پهنا که آگاهی به تعالی رسیده و هنر به عرصه عیان رسیده ، دید و این شهر و مردمانش را خالق وحدت میان عشق الهی و ماده دانست که هنرشان آیینه دار ملکوت است
ماجرا در حالی که در زمان قاجار و در ارتباط با دربار ناصرالدین شاه کلید می خورد ، با کشف یک راز توسط راوی اول داستان ، خواننده را همگام با ماجراجویی های فروغ الزمان ، گام به گام با تعاریف و تصاویر پردازی های بی نظیر داستان ، به پیش میبرد و کشش کشف را در او بر می انگیزد . در پی برملا شدن این راز ، پای سرگذشت شخصیتی معنوی که معنایی ژرف به داستان می بخشد ، به داستان باز میشود که روئیت دیدگاه او و دریچه ای که با روایت زیبای عاشقانه هایش برای فروغ الزمان تعریف میکند ، خود جای شنیدن دارد .