به گزارش گیلان شهر ، مرکز گیلان در پایان مجمع انتخابات هیات بدنسازی و پرورش اندام گیلان که با حضور ناصر پورعلی فر رئیس فدراسیون این رشته در رشت برگزار شد ، دانیال خاتمی فر با کسب ۹ رای از ۱۷ رای ماخوذه برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید این هیات در گیلان انتخاب شد. […]

به گزارش گیلان شهر ، مرکز گیلان در پایان مجمع انتخابات هیات بدنسازی و پرورش اندام گیلان که با حضور ناصر پورعلی فر رئیس فدراسیون این رشته در رشت برگزار شد ، دانیال خاتمی فر با کسب ۹ رای از ۱۷ رای ماخوذه برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید این هیات در گیلان انتخاب شد.

پیش از این منصور غفاری برای حدود سه ماه سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام گیلان بود.