انتخاب اعضاء هیئت رئیسه مجمع مشورتی بانوان اسلامی از شورای شهر و روستا سراسر گیلان اعضاى محترم شورای بانوان سراسر استان گیلان جهت انتخاب اعضاى هئیت رئیسه ساعت ٩صبح یکشنبه ١١ آذر درسالن الغدیر استانداری گیلان حضور یابید.

انتخاب اعضاء هیئت رئیسه مجمع مشورتی بانوان اسلامی از شورای شهر و روستا سراسر گیلان

اعضاى محترم شورای بانوان سراسر استان گیلان
جهت انتخاب اعضاى هئیت رئیسه ساعت ٩صبح یکشنبه ١١ آذر درسالن الغدیر استانداری گیلان حضور یابید.

  • منبع خبر : گیلان شهر