با برگزاری جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شعبه استان گیلان، سهیل سجودی ضیابری به عنوان رئیس جدید این حزب انتخاب شد.

به گزارش گیلان شهر  جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان برای تعیین هیأت رئیسه جدید با حضور تمامی اعضای شورای مرکزی برگزار و طی آن سهیل سجودی ضیابری بعنوان رئیس جدید حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان انتخاب شد.

همچنین علی بزرگ بشر بعنوان نایب رئیس و مجتبی میرزایی بعنوان دبیر جدید انتخاب شدند.
حزب ندای ایرانیان شعبه گیلان از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در استان آغاز کرده و انتخابات هیات رئیسه آن در اولین جلسه مهرماه هرسال برگزار می شود .
۲۰۰۷

انتهای پیام /*