در این جلسه، طرح استیضاح شهردار رشت با امضای چهار عضو شورای شهر رشت اعلام وصول شد و جلسه استیضاح روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

امیرحسین علوی، شهردار رشت در این جلسه برای پاسخ به سوالات اعضایی که قانع نشدند، حضور خواهد یافت.

طبق شنیده‌های خبرنگار دیارمیرزا، محمدحسین کارگرنیا، مهدی نوری هریس، علیرضا تاج شهرستانی و حسن کریمی کرنق متقاضیان استیضاح بودند.