عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان تالاب‌های حوزه دریای خزر به خصوص تالاب انزلی در حال خشک شدن است که طرح نجات این تالاب باید در دستور کار دولت قرار گیرد و نیاز داریم رئیس جمهور دستور فوری در خصوص تالاب انزلی صادر کند و گزارش وضع موجود و راهکارها را اعلام کنند تا برای نجات آن فرصت را از دست ندهیم.