نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس ادامه داد: این تنها بیمارستان تأمین اجتماعی استان گیلان فاقد بخش جراحی قلب و آنژیوگرافی است، سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبار برای ایجاد بخش جراحی قلب صورت گرفت اما مدیر فعلی بیمارستان به دلیل نداشتن سند مالکیت این اعتبار را جذب نکرد. سوال اینجاست که بیمارستان تأمین اجتماعی چطور سند ندارد آن هم در استانی که ۶ سال پیاپی رتبه اول آمار فوت شدگان بازنشستگان را دارد و رتبه ارائه خدمات درمانی آن ۲۷ است.

وی تأکید کرد: در استان گیلان ۷ آنژیوگرافی وجود دارد که تنها یکی از آنها در اختیار علوم پزشکی است، وزیر مطلع باشد که اگر ظرف یک ماه مشکل تنها بیمارستان تأمین اجتماعی را حل نکند باید پاسخگوی سوال نمایندگان این استان در صحن علنی باشد.