به گزارش گیلان شهر :رستم قاسمی» در نشست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) افزود: طبق هدفگذاری‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، باید ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید احداث شود و در شهرهای جدید علاوه بر ساخت مسکن از طریق تبدیل زمین‌ها باید خلق درآمد شده و درآمدهای حاصل در راستای پیشبرد نهضت ملی مسکن صرف شود.