مسجدی در ادامه از انجام ۳۵ هزار و ۲۷۳ مورد معاینه بالینی از ۲۹ اسفند تا ۱۳ فروردین از سوی کشیک‌های سازمان پزشکی قانونی خبر داد و افزود: متوفیان ناشی از غرق‌شدگی نیز در این ۱۴ روز، ۴۳ نفر بودند که استان‌های خوزستان، هرمزگان و گیلان بیشترین آمار فوتی‌ها در این حوزه را دارا هستند.