دادستان کل کشور گفت: نه تنها عذرخواهی کافی نیست بلکه باید وجوه را برگردانند و عذرخواهی جدی کنند. این کار بسیار غیرقابل قبولی بود که انسان بلیت بفروشد و بعد راه ندهد.

منتظری گفت: ظرفیت ورزشگاه مشخص است، بخشی که برای بانوان در نظر گرفته بودند هم مشخص است و باید مدیریت می‌کردند. این کار نشان‌دهنده ضعف مدیریت است و به سهم خود از این بانوان محترم با وجود اینکه جزو وظایف ما نبوده عذرخواهی می‌کنم و امیدواریم دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.