مهرداد مهرزاد و دست پیمان دو گزینه دیگر تصدی گری شهرداری کلاچای بودند.

گفتنی است رشاد عضو سابق شورای شهر کوچصفهان است.