در این نشست ۹ عضو شورای اسلامی شهر رشت طرح سوال از شهردار رشت را امضا کردند و در این نامه آمده است با توجه به تذکرات پی در پی به شهردار رشت پیرامون مباحث مختلف تاکنون تغییر رویه و پاسخ موثری از سوی شهردار رشت مشاهده نشده است.

این طرح سوال در هشت بند به حوزه ریاست شورا ارائه شد و مواردی از جمله عدم پاسخگویی شهردار پیرامون وضعیت نامطلوب پل‌های عابر پیاده مکانیزه، عدم شناسایی مشاغل پُر خطر شهر رشت و عدم ساماندهی ورودی‌های شهر از جمله موضوعات مطرح شده است.

همچنین عدم مشخص کردن قدرالسهم شهرداری رشت از محل CNG های متعلق به شهرداری رشت و بی‌توجهی به تذکرات شورا پیرامون انتصابات مدیران شهرداری و سایر موارد، طرح سوال از شهردار را به‌دنبال داشت و براین اساس شهردار باید در مدت زمانی ۱۰ روزه به سوالات مطرح شده پاسخ دهد.