وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی کل پروژه با احداث سوله کمی فراتر از ۱۳ درصد است.

رضویان در مورد احداث ابنیه و سالن بویلر زباله سوز نیز گفت: رقم ابنیه از کل پروژه جدا است و اعتبار آن بالغ بر ۲۲میلیارد تومان است که ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد: برای عملیات تهیه، ساخت، حمل و نصب تجهیزات و راه اندازی بخش تفکیک و تولید کود در مرکز کود آلی که اعتباری بالغ بر ۳۴۶ میلیارد پیش بینی شده بود، تاکنون ۹۵ میلیارد هزینه شده است و پیشرفت فیزیکی آن ۹۵ درصد است.

رضویان در مورد بازسازی، اورهال و تجهیزات پردازش کارخانه کودآلی نیز گفت:  رقم بازساری و اورهال چیزی بالغ بر ۷۴ میلیارد ریال بوده که تاکنون ۷۶ میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست در مورد احداث سوله شماره یک کارخانه کودآلی نیز اظهار کرد:  این سوله با رقمی که بالغ بر ۷۰ میلیارد پیش بینی شده بود، تاکنون ۱۵۶ میلیارد ریال هزینه شده است و پیشرفت ۸۰ درصدی دارد. در مورد سوله شماره دو نیز تاکنون ۱۱۳ میلیارد ریال هزینه شده است که پیشرفت فیزکی ۹۰ درصدی دارد و همچنین برای بهسازی محل دفن سراوان که پیش بینی برای این بخش، ۸۸۲ میلیارد ریال بوده، تاکنون قراردادی منعقد نشده است.

رضویان در ادامه گفت: هر آنچه که در مورد سراوان گفته می شود، این بازدیدها و جلسات متعدد همه اش هیچ است، تا زمانی که این مبالغ حاضر شود.

وی ادامه داد: روزی که از ۲۷ میلیون دلار باقیمانده ۲۰ میلیون دلار دیگر روی میز نداشته باشیم در حقیقت هرچه که به مردم می گوییم عملیاتی نیست.

عضو شورای شهر رشت با اشاره به قرارداد پروژه گفت: در متن قراداد آمده است که استانداری گیلان متعهد به تامین ارزی مبالغ قرارداد است.

رضویان یادآور شد: پیرو مصوبه ۶ شهریور ۹۲ این قرارداد به تائید استاندار وقت گیلان به عنوان جانشین شورا رسیده است.

عضو شورای شهر رشت در ادامه گفت: آیا با احداث زباله سوز کار تمام شده است؟ خیر. زباله سوز اگر هم نصب شود برای زباله های گذشته نیست. فرض کنیم زباله سوز هم نصب شد. از سوختن زباله سوز ها خاکستری ایجاد می شود که نباید با آب قاطی شود بلکه باید به مرکز دفن زباله منتقل شود.دیار میرزا