وی ادامه داد: ما در سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهری شهرداری رشت با اشتباهات مدیریتی مواجه هستیم، وقتی در شهر رشت با مشکل کمبود ناوگان حمل‌ونقل مواجه هستیم، چه معنی دارد که اتوبوس‌ها به شرکت‌هایی در شهرصنعتی اجاره داده شود؟ قطعاً این امر با این وضعیت شهر و مشکلات و معضلات وسایل حمل‌ونقل عمومی قابل‌قبول نیست.

نایب‌رئیس شورا تأکید کرد: بسیاری از اتوبوس‌های ما با کمترین هزینه ممکن می‌تواند اورهال شده و به ناوگان حمل‌ونقل عمومی بازگردند و از شهردار محترم درخواست می‌شود به این موضوعات ورود کنند.

عزیزی با اشاره به وضعیت تاکسی‌های شهر رشت، گفت: ما بیش از ۶ هزار مجوز تاکسی صادر کرده‌ایم که اگر بخواهیم در سطح شهر نگاه کنیم تنها حدود ۱۵۰۰ تاکسی را مشاهده خواهیم کرد. در این زمینه باید نظارت‌ها افزایش یابد. در حال حاضر آن شش هزار تاکسی از یارانه‌ها بخصوص سهمیه بنزین دارند استفاده می‌کنند اما خدمات و زحمات ارائه خدمات حمل و نقل برعهده تعدادی از رانندگان محترم هست.