در درمحله نخست، مجید کیاورز یک رای، رضا رسولی سه رای، امیر احمدی فرد دو رای، محمد انام پور یک رای، مصطفی مرتصوی یک رای و مهدی خلیلی پنج رای کسب کردند که خلیلی و رسولی انتخاب و به مرحله نهایی راه یافتند.

سپس بین این ۲ کاندیدا رای گیری شده و در نهایت مهدی خلیلی سرپرست فعلی شهرداری با ۷ رای به عنوان شهردار انزلی انتخاب شد.

امیر احمدی فرد، محمد انام پور، مهدی خلیلی، رضا رسولی، امیررضی زاده، مجید کیاورز، مصطفی مرتضوی و ایمان محمدپور نیک بین گزینه های شهرداری انزلی بودند.دیار میرزا