وی با تاکید بر اینکه پرهیز از تحمیل هزینه های هنگفت بر بیت المال باید مورد توجه باشد افزود: شهرداری رشت در حال حاضر نیز به لحاظ درآمدی با دغدغه هایی مواجه است و باید با صرفه جویی و پرهیز از تحمیل هر گونه هزینه غیرضروری و مضاعف ، در حفظ بیت المال و صرف آن در موارد دیگر دقت و توجه داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت به نحوه انتخاب شرکت ها در راستای ساخت اِلمان ها اشاره کرد و گفت: این مهم باید بر اساس ضوابط و به دور از رابطه بازی و با توجه به کیفیت کار ارائه شده انجام شود .

کارگرنیا با بیان اینکه خبرهایی مبنی بر اینکه برخی از اِلمان ها در ایام مختلف پس از جمع آوری از سطح رشت به دور ریخته می شود به گوش می رسد افزود: این اقدامات عین حیف و میل بیت المال است و با افراد و سازمان هایی که در این رابطه کم کاری می کنند برخورد می شود.

وی با تاکید بر اینکه اعضای شورا ناظر بر عملکرد شهرداری هستند بیان کرد: باید همان طور که نسبت به هزینه های شخصی زندگیمان حساسیت و احساس مسوولیت داریم نسبت به حفظ بیت المال و پرهیز از هر گونه حیف و میل در آن نیز دقت و توجه داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه یک بار مصرف بودن اِلمان ها موضوع تامل برانگیزی است گفت: باید با شرکت هایی که در این باره بهترین کیفیت کاری و قیمت مناسب را ارائه می کنند همکاری شود.