وی افزود: اگر دوره‌ها با موفقیت طی شوند، امیدواریم بتوانیم در سال تحصیلی آینده از آن‌ها استفاده کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت: قانونگذار اعلام کرده این افراد باید دوره یک‌ساله را بگذرانند و بعد از کسب نمره، فرآیند اداری و استخدامی آن‌ها طی شود.

احمدی لاشکی، با اشاره به قانون جدیدی برای نیروهای بازمانده «نهضت سوادآموزی» و نیروهای «طرح امین و معلمان قرآنی» اظهار داشت: مجوز آزمون، از ستاد ملی کرونا گرفته شده و بزودی حدود ۱۴هزار نفر تعیین تکلیف خواهند شد.