وی ادامه داد: از دو سه هفته پیش به بازنشستگان اعلام کرده بودیم که اسفند ماه بابت متناسب سازی مرحله دوم به صورت علی الحساب پرداختی انجام می شود که مبلغ یک میلیون و۲۰۰ هزار تومان بابت هر نفر و به نسبت سهم شان از حقوق کامل پرداخت خواهد شد. دیروز عصر جلسه هماهنگی در این زمینه برگزار شد؛ البته هنوز ۶۰۰۰ میلیارد تومانی که برای اجرای متناسب سازی مقرر بود از سوی خزانه به ما داده شود، محقق نشده است. گرچه ابلاغ تخصیص آن صادر شده، اما پرداختش منوط به تایید نهایی است که هنوز تایید نهایی به دولت نرسیده است گرچه سازمان برنامه همت جدی برای انجام این کار دارد، اما کمی عقب افتاده است‌.

سالاری ادامه داد: نهایتا دیروز عصر جلسه ای برگزار کردیم و مقرر شد از منابع دیگری بودجه مورد نیاز تامین و آن را پرداخت کنیم و بعدا منابع ۶۰۰۰ میلیارد تومانی که حاصل شد، جایگزین منابع استفاده شده، کنیم که این اقدام انجام شد.

وی با بیان اینکه پرداخت علی الحساب افزایش حقوقها از امروز صبح آغاز و تاکنون تقریبا به حساب یک چهارم جمعیت مستمری بگیر واریز شده است اظهار کرد: تا این لحظه بیش از یک چهارم جمعیت بازنشستگان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را دریافت کرده اند و تا امشب تمامی بازنشستگان آن را دریافت خواهند کرد مگر اینکه مشکلات جزئی در بانک‌هایی غیر از بانک رفاه باشد، اما برنامه این است که همه بازنشستگان تا امشب رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان علی الحساب را دریافت کرده باشند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه رقم اعلامی واریزی علی الحساب بوده چون فرمون تهیه شده برای اعمال متناسب سازی حقوق هر فرد هنوز با نمایندگان بازنشستگان نهایی نشده گفت که این امر در نیمه فروردین ۱۴۰۰ نهایی و سپس احکام جدید بازنشستگان صادر خواهد شد.

سالاری ضمن اشاره به اینکه امید است پرداختهای صورت گرفته باعث کاهش فاصله حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری شود افزود: حکم حقوقی فروردین ماه دربرگیرنده افزایش سنواتی حقوقها و همچنین همسان سازی خواهد بود.دیارمیرزا