ثبت‌نام کنندگان قطعی حوزه انتخابیه شورای اسلامی شهر فومن تاکنون به شرح ذیل هستند:

۱-هادی جهان بین داوری

۲-بیت اله همرنگی

۳-محمدحسن باستی

۴-صادق درخشی

۵-سید امیر آل شفیعی

۶-وحید رضا قدیمی

۷-جعفر اکبری

۸-مرتضی نظری

۹-پرویز استاد

۱۰-محمدمهدی حاجتی قلعه کلی

۱۱-کاظم قربانی گشتی

۱۲-بهروز پورشبانی گشتی

۱۳-فاطمه آزره

۱۴-مهدی فولادوند

۱۵-جعفر شفیعی کاس احمدانی

۱۶-مهدی نعمت‌پور گورابپسی

۱۷-سید محمدتقوی ازبری

۱۸-عرفان منصوریان

۱۹-کمیل صدقی شنبه بازاری

۲۰-محمدرضا قربانپور

۲۱-سیده فاطمه سیدزاده یکتا

۲۲-مرتضی رجبی باغبانی

۲۳-عباس احمدزاده سندی

۲۴-زهرا نظری

۲۵-علی پورخوش سعادت

۲۶-محمدعلی اسدی توسه کله

۲۷-عامر عباسی راسته کناری

۲۸-عباس ابراهیمی خرم

۲۹-سید رضا موسوی چوبه

۳۰-شهلا قوتی گلفزانی

۳۱-نجم الدین فرهمند

۳۲-حسین غلام نیای فومنی

۳۳-مهدی فتاحی گشتی

۳۴-مختار ابراهیمی هفتخوانی

۳۵-وحید شاهین‌پور

۳۶-معصومه شه وردی

۳۷-محمدچوپانی قلعه رودخانی

۳۸-صادق باخدای کردآبادی