معاونت عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان‌های تالش و بندرانزلی از جمله سوابق نادر خوارزمی محسوب می شود. سلایق سیاسی وی نزدیک به حزب اعتدال و توسعه می باشد.

پورعلی نیز پیش از این معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری رودبار، معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری این شهرستان و همچنین معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری لنگرود را در کارنامه مدیریتی خود دارد. پورعلی گرایشات اصلاح طلبانه دارد.