در متن این دو نامه آمده است: «در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی–تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذیربط، مراتب ثبت آثار فرهنگی «خانه مستشاری» واقع در استان گیلان، شهر رشت، خیابان مطهری و «خانه ساعی» واقع در استان گیلان، شهر رشت، خیابان امام خمینی که پس از طی تشریفات قانونی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌گردد.