معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت در خصوص روش های نابودی گیاه سنبل آبی، گفت: در سال ۹۴ با همیاری و همکاری مسئولین امر و تعداد زیادی از افراد جامعه، تالاب های محل رویش این گیاه پاک سازی شد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه آثاری از رویش این گیاه مهاجم مجددا در این شهرستان دیده شده و باید با برنامه ریزی مدون عملیاتی و با همکاری دستگاه های اجرایی به مبارزه با آن بپردازیم.
سعیدی کیا با اشاره به لزوم رعایت اصول پدافند غیر عامل در نگهداری تاسیسات زیرساختی از جمله  آب و فاضلاب، تصریح کرد: با توجه به تجمیع آب و فاضلاب شهری و روستایی و گستردگی کار، حساسیت های کار نیز بسیار بالا رفته و باید ضمن رعایت اصول پدافندی، زمینه رضایت حداکثری مردم  فراهم شود.
وی در خصوص الزام به رصد آب بندان های شهرستان نیز گفت: با توجه به وجود گیاهان مهاجم الزام دارد این آب بندان ها توسط تیم ویژه ای از نمایندگان دستگاه های ذیربط رصد شود.
وی همچنین آفت های گیاهی را یکی دیگر از آفت ها در حوزه پدافند غیر  عامل دانست  و گفت: در راستای کنترل آفت های گیاهی، باید برنامه ریزی لازم در جهت مبارزه با این آفات انجام شود و دستگاه های مربوطه گزارش اقدامات خود را به فرمانداری اعلام نمایند