مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان گفت: عدم آشنایی با قوانین و رعایت نشدن ضوابط نقش مهمی در به سرانجام نرسیدن بسیاری از طرح های سرمایه گذاری دارد.

به گزارش گیلان شهر ، یونس رنجکش در جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های سرمایه گذاری استان گیلان با حضور سرمایه‌گذاران متقاضی و مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی با بیان این مطلب افزود: راهنمایی‌های صحیح و هدایت‌های کارشناسی موجب تسریع در روند اجرای  طرح‌های سرمایه گذاری و ضمانت آنها می شود.

وی اظهار کرد : در روند بررسی مشکلات اجرای طرح های سرمایه گذاری با مباحثی روبرو می شویم که بخش مهمی از آنها عدم آگاهی از قوانین و رعایت نشدن ضوابط قانونی در اجرای نوع و کیفیت طرح ها و همچنین انجام فعالیت های خارج عرف اداری و استفاده از نظر افراد غیر مرتبط  است.

وی یادآور شد : اصرار بر تغییر کاربری ها و مغایرت های قانونی و ضوابط دستگاههای اجرایی و در نظر نگرفتن شرایط و نظر کارشناسی دستگاههای اجرایی از جمله عواملی هستند که موجب کندی روند اجرای طرح های سرمایه گذاری و مشکلات پیش روی آنان و گاهی هدر رفتن سرمایه ها می شود.

وی افزود : در کمیته های فنی تلاش داریم تا با بررسی طرح های سرمایه گذاری متقاضیان و ارائه راهنمایی های کارشناسی دستگاههای اجرایی آنان را با قوانین و ضوابط آشنا سازیم  تا  سرمایه گذاری ها آگاهانه انجام و در مسیر برنامه‌ریزی و اجرای طرح ها مشکلی ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: رعایت قانون بهترین پشتیبان برای سرمایه گذاری است و عدم التزام به رعایت موازین قانونی موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری و ایجاد چالش در اجرای آن می شود.

رنجکش اظهار کرد : دولت تمام برنامه های خود را در پشتیبانی از طرح های سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی توسط بخش خصوصی معطوف کرده است و استانداری گیلان نیز در راستای سیاست های دولت از طرح ها در مسیر قانونی حمایت و پشتیبانی می کند.

وی یاد آور شد: با توجه به شکنندگی هایی که در محیط زیست گیلان وجود دارد اجرای برخی طرح ها با موانع قانونی روبرو و در هر نقطه از استان قابلیت اجرا ندارد بلکه باید در شهرک های صنعتی و مناطق با شرایط بهتر اجرا شوند.