به گزارش گیلان شهر ؛ اداره کل راه و شهرسازی گیلان اعلام کرد: متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن برای تکمیل اطلاعات تا ۶تیر فرصت دارند به سایت http://tem.mrud.ir مراجعه کنند.

به گزارش گیلان شهر ؛ اداره کل راه و شهرسازی گیلان اعلام کرد: متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن برای تکمیل اطلاعات تا ۶تیر فرصت دارند به سایت http://tem.mrud.ir مراجعه کنند.