سرپرست مدیریت حسابرسی شهرداری رشت معارفه شد مدیر حسابرسی شهرداری رشت با حکم شهردار رشت معارفه شد.

به گزارش گیلان شهر از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، صبح روز سه شنبه ۱۳ خرداد ماه در راستای اجرام حکم شهردار رشت، سودابه قربانی به عنوان‌ سرپرست مدیریت حسابرسی شهرداری رشت معارفه و از زحمات اسماعیل چراغی مدیریت پیشین این حوزه تقدیر شد.

علی بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی، اسماعیل رحمتی مدیر اداره بازرسی شهرداری و علیرضا حسنی سرپرست مدیریت حوزه شهردار رشت نیز در این آیین معارفه حضور داشتند.