به گزارش گیلان شهر از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در احکامی جداگانه دکتر ناصر حاج محمدی، جناب آقای کریم سرپرست را به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی و ذیحساب شهرداری رشت و سرکار خانم مریم گل احضار را با حفظ سمت فعلی و پست سازمانی به سمت سرپرستی مدیریت […]

به گزارش گیلان شهر از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در احکامی جداگانه دکتر ناصر حاج محمدی، جناب آقای کریم سرپرست را به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی و ذیحساب شهرداری رشت و سرکار خانم مریم گل احضار را با حفظ سمت فعلی و پست سازمانی به سمت سرپرستی مدیریت منطقه چهار شهرداری رشت منصوب نمود.

شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این دو مدیر جدید شهرداری اظهار امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند منان و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و رعایت صرفه و صلاح شهرداری و همچنین بهره مندی از کلیه ظرفیت های موجود در پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.