شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این دو مدیر جدید شهرداری اظهار امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند منان و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و رعایت صرفه و صلاح شهرداری و همچنین بهره مندی از کلیه ظرفیت های موجود در پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.

گفتنی است علیرضا حسنی در سابقه کاری خود مدیریت روابط عمومی و همچنین ریاست سازمان فرهنگی ورزشی را در کارنامه دارد.

حمیدرضا آزمون نیز در دوره ای معاون فرهنگی و توسعه امور ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت بوده است.