رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر با اعلام این خبر گفت: چهار دهیار در شهرستان رودسر بعلت انباشت پسماند در معابر عمومی و فضای باز حوزه استحفاظی خود و همچنین یک شهردار بدلیل دفن غیر اصولی پسماند به دادگاه معرفی و محکوم شدند.

علی محمدپور افزود: با توجه به کنترل و پایش مستمر کارشناسان این اداره از جاده ها و معابر عمومی شهرستان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه پسماند، پس از مستندسازی، اخطاریه‌های لازم به مدیران اجرایی داده می‌شود تا نسبت به پاکسازی و رفع مشکل اقدام کنند و در صورت عدم تمکین به مفاد اخطاریه، مدیر مربوطه به دادگاه معرفی خواهد شد.

رئیس حفاظت محیط زیست رودسر در پایان با تاکید بر جدیت حفاظت محیط زیست در معرفی متخلفین به دادگاه گفت چهار دهیار فوق پس از معرفی به دادگاه، هر کدام به چهارماه الی دوسال خدمات عمومی تحت نظارت محیط زیست و شهردار یاد شده نیز به پنج ماه حبس محکوم شدند.

گفتنی است محیط زیست جزئیات بیشتری از اسامی متخلفین ذکر نکرده است.