گذشته را چراغ راه آینده و شناخت آن را مبنای برنامه‌ریزی‌های یک جامعه خوانده‌اند و بر این اساس است که مطالعه تاریخ به‌عنوان مجموعه تجربیات گرانبها و سرمایه بزرگ بشری، مسیر سعادتمندی آن ملت را پیش‌رو می‌نهد.

پر واضح است که تاریخ‌نگاری‌ها و پژوهش‌های تاریخی بدون اسناد و مدارک نمی‌تواند دقیق باشد و اسناد ملی هر کشور، گنجینه‌ای ارزشمند و اتصال‌دهنده گذشته و آینده آن ملت هستند که اصالت‌های تاریخی و بالندگی‌های ملی را نمایان ساخته و نشان‌دهنده هویت مردمان آن سرزمین به شمار می روند.

۱۹ اردیبهشت‌ماه به‌عنوان روز اسناد ملی و میراث مکتوب، فرصتی مغتنم برای بازشناسایی فرهنگ گذشتگان و معرفی بهتر آن به نسل جوان و محققان است تا از ابعاد فرهنگ ملی خویش آگاهی یابند و به آیندگان نیز معرفی کنند.

معتقدم افتخار به گذشته باید با نگاه به آینده همراه باشد تا دستآوردهای خوبی برای‌مان به ارمغان آورد و مبتنی بر این رویکرد؛ لازم است از اندوخته‌ها و افتخارات‌مان بهترین استفاده را ببریم.

کهن سرزمین گیلان، اسناد هویتی ماندگار و ارزشمندی دارد که نشانگر میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی آن است و حفظ و معرفی این ارکان هویتی، در شناساندن گنجینه‌های بی‌بدیل تاریخی و ابعاد تمدنی به نسل جدید اثرگذار و تلاش در این مسیر که برخاسته از همت و عزم ملی است؛ شایسته تقدیر و احترام.

این روز بر تمامی کوشندگان نگهداری، ارزشیابی و جویندگان فرهنگی گیلان ، خجسته و گرامی

photo_2020-05-08_13-38-21