وی افزود: با توجه به درخواست های انجام شده در خصوص تلقی شدن شهر بندر انزلی به عنوان شهر مرزی، پیگیری‌های حضوری و مکاتبات بسیاری از سوی فرمانداری با استانداری و وزارت کشور صورت پذیرفت.

حیدری آزاد ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده در خصوص تلقی شدن همه نقاط شهری و روستایی شهرستان بندرانزلی در راستای استفاده تمامی شهروندان از مزایای فوق العاده حق نواحی مرزی، این مهم از سوی اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور پذیرفته شده و وزیر کشور نیز آن را تایید کرد.

فرماندار انزلی خاطر نشان کرد: با مرزی شدن بندر انزلی شهروندان می توانند از مزایای قوانین مرتبط با شهرستانهای مرزی بهره مند شوند.