اساساً، لجستیک و پشتیبانی صنعت از سلامت در شرایط بحرانی پررنگ تر از همیشه جلوه گر می شود.همچنین با توجه به تاکید و ابلاغ سیاست های کلان سلامت به ویژه در شرایط بحرانی بالاخص شیوع ویروس منحوس کرونا، ضرورت انجام مسئولیتهای اجتماعی صنایع پیشرو در این حوزه را دو چندان می نماید.

پرواضح است چنانچه ابزار و اقلام بهداشتی سلامت محور به حد کفایت نباشد و توسط صاحبان صنعت فراهم نگردد نمی توان با تلقین و موعظه از تسری شیوع بیماری و جنگ بیولوژیک پیشگیری و جلوگیری کرد.

در همین راستا ۲۲واحد تولیدی گیلان براساس رسالت و وظیفه اخلاقی و انسانی در شرایط سخت و دشوار اقتصادی به ویژه وضعیت نقدینگی با تغییر در نوع تولید خطوط با تامین مواد اولیه ، توانستند بخش زیادی از نیازمندی های هموطنان گیلان و حتی کشور را فراهم نمایند و اخیراً نیز واحد صنعتی دانش بنیان”بهبود سامانه” با درک هوشمندانه شرایط بحرانی کشور با تولید مواد شوینده و ضد عفونی کننده، با افتخار به چرخه تولیدکنندگان سلامت محور گیلان در شهر صنعتی رشت پیوست که جای تحسین و تقدیر دارد.

لذا نظر به نقش سازنده صنایع سلامت محور به عنوان صنایع استراتژیک کشور در پیشبرد اهداف نظام سلامت در سطح کلان کشور، حضور واحدهای دانش بنیان در این عرصه به لحاظ نوع تولیدات بهداشتی و دارویی از جایگاه اثربخش تری برخوردار است و امیدواریم با استعانت  از خداوند متعال،  نخبگان ما در صنایع دانش بنیان با کشف و تولید دارو و همچنین واکسن موثر، این ویروس منحوس را از جهان ریشه کن نمایند. 

فرهاد دلق پوش

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان