در نامه علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خطاب به ارسلان زارع، استاندار گیلان آمده است:

«در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند ج از ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت‌وزیران، مراتب ثبت پنج اثر منقول فرهنگی، تاریخی، به شرح زیر پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌شود:

۱- علم محله خانه بر ماسوله، شماره ثبت: ۱۳۳۹، مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸؛ محل نگهداری: استان گیلان، شهرستان فومن، شهر ماسوله، محله خانه بر، مسجد محله خانه بر

۲- علم اسد محله ماسوله، شماره ثبت: ۱۳۴۰، مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸؛ محل نگهداری: استان گیلان، شهرستان فومن، شهر ماسوله، اسد محله، مسجد اسد محله

۳- علم محله مسجد بر ماسوله، شماره ثبت: ۱۳۴۱، مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸؛ محل نگهداری: استان گیلان، شهرستان فومن، شهر ماسوله، محله مسجد بر، مسجد محله مسجد بر

۴- علم محله کشه سر ماسوله، شماره ثبت: ۱۳۴۲، مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸؛ محل نگهداری: استان گیلان، شهرستان فومن، شهر ماسوله، محله کشه سر، مسجد محله کشه سر

۵- تشت مسی محله کشه سر ماسوله، شماره ثبت: ۱۳۴۳، مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸؛ محل نگهداری: استان گیلان، شهرستان فومن، شهر ماسوله، محله کشه سر، منزل آقای حبیب ملکی