با حکم مدیرکل بهزیستی گیلان، محمدنوروزی پیردهی به عنوان سرپرست جدید اداره بهزیستی شهرستان رشت معرفی شد.

به گزارش گیلان شهر ، با حکم حسین نحوی‌نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان، محمد نوروزی پیردهی به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان رشت منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: “با توجه به اهمیت و رسالت سازمان و اولویت برنامه‌های هدفمند و پایدار از شما انتظار می رود تمام توان خویش را در انجام وظایف  محوله بکار گیرید.”

گفتنی است پیش از این مانک ییلاق بیگی ریاست اداره بهزیستی شهرستان رشت را بر عهده داشت.