برگزاری معارفه سرپرست جدید معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری رشت و سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر در نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت با حضور دکتر ناصر حاج محمدی، سرپرست جدید معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری رشت و علیرضا حسنی به عنوان سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر به حاضران معرفی شدند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت با حضور دکتر حاج محمدی، سرپرست جدید معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری رشت و علیرضا حسنی به عنوان سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر به حاضران معرفی شدند.

دکتر حاج محمدی با آرزوی موفقیت برای مدیران جدید معرفی شده گفت: امیدوارم شما با تخصص، تعهد و تجارب خود بتوانید در راستای اهداف، برنامه ها و ماموریت های سازمانی موفق و موید باشید.
شهردار رشت گفت: شهرداری یک دستگاه عمومی خدمات رسان شهری است و هر چه مدیران بخش های مختلف آنها حول یک برنامه مشخص هماهنگ و همراه هم باشید نحوه و چگونگی عمل آنها به گونه ای خواهد بود که رضایتمندی شهروندان را بیش از پیش به دنبال دارد.
وی همچنین مدیران شهرداری را افراد دلسوز و پر تلاش توصیف کرد و گفت: برنامه ها و اهداف شهرداری رشت تنها با همدلی و همکاری می توانند نتایج مثبت به همراه داشته باشند.

دکتر حاج محمدی در پایان برای دو مدیر معرفی شده موفقیت روز افرون از خداوند متعال مسئلت نمود.