10344819_468

ضمن اینکه اکثر جلسات مهم این مسابقات به ریاست آقای استاندار و حتی معاون استاندار در ساختمان استانداری گیلان برگزار شد و همه چیز را همه مسئولان استان میدانستند.

 بااین وصف و اینکه حالا چند نفر چینی در این مسابقات حضور داشتند و آنها عامل ویروس کرونا به گیلان بودند( این در حالی است که طبق اظهارات متولیان امر، مسئولان بهداشت با درک موضوع بیماری کرونا اوضاع را در کنترل داشتند!) و به همین خاطر خانم بخشی به عنوان مدیر کل ورزش استان باید پاسخگو بوده و اصلا به این دلیل باید استعفا بدهد در نوع خود فقط ستیز کردن و  انتقام گیری است!

  یک خبرنگار و یک فرد رسانه ای با اینکه زبان گویای مردم است ولی هرگز حق ندارد نظرش را به دیگران تحمیل کرده و سرخود از زبان مرم بنویسد!

برادر عزیز! خبرنگاری، حرفه شریفی است و به قلمی که در دست دارید در قرآن به آن سوگند خورده شده است؛ پس ما حق نداریم هر جوری که دلمان خواست این قلم را له یا علیه دیگران بچرخانیم و…   

به هر حال اعتقاد دارم که باید در همه حال خداوند رئوف و مهربان  را ناظر بر رفتار و کردارمان قرار دهیم و به رحمت و مغفرت باریتعالی ایمان داشته باشیم و در این شرایط بحرانی که مردم دردمند استان  در رنج و عذاب قرا گرفته اند، اخلاقی و انسانی نیست بر غم و غصه آنان بیفزایم!

 کریم خورسندی مژدهی- روزنامه نگار و کارشناس ارشد مدیریت ورزشی