این مقام انتظامی تصریح کرد: شهروندان برای استفاده از دستگاه‌های پایانه فروش (Pos) کارت‌های بانکی را در اختیار فروشنده قرار ندهند و شخصاً رمز کارت اعتباری خود را وارد کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان در پایان با اشاره به اینکه اخیراً مواردی از کپی کارت بانکی و سرقت از حساب شهروندان به پلیس فتای استان گزارش شده از مردم خواست، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ یا سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند