دکتر نمکی وزیر بهداشت تقاضامندم ترتیبی اتخاذ نمایید تا پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بیمارستانها، که شرافتمندانه و ایثارگرایانه باحداقل امکانات به مداوای بیماران مبتلا به #ویروس_کرونا می پردازند.در صورتیکه در طول درمان بیماران کرونایی مبتلا و فوت نمایند شهید خدمت محسوب شوند.

آقای دکتر نوبخت افزایش ۵۰٪ حقوق کارمندان، مشمول کارگران و کارگران روزمزد و اقشار کم در آمد نمی شود ضعف اقتصادی خانوارها، استرس و اضطراب ویروس کرونا را، مخوف تر کرده، پیشنهاد و درخواست بنده این است: بمدت چند ماه یارانه به دریافت کنندگان حداقل دو برابر در هر ماه پرداخت شود.